Top On Top AB
Org.nr 556026-0415
Top Industri AB
Org.nr 556043-7294
Top Dryer / Elstar AB
Org.nr 556114-7249
Top Fastigheter
Org.nr 556110-6450
Tuna Stängsel AB
Org.nr 556826-9541
Nivex Top Safe AB
Org.nr 556207-1802
Järn i Offentlig miljö AB
Org.nr 556257-9523
Prosero Security AB
Vi har ägarintressen i Prosero
Nipeda AB
Org.nr 556699-3951
TOP Staket & Områdesskydd AB
559219-0853
Fastighetsbolaget Netsal AB
(559284-9235)
Handtorkens Hus AB
(559222-3886)
Håbeco Protection AB
(556547-2312)
TOP Stängsel AB
559219-0846
www.topstangsel.se
Svetsservice Svets & Smide AB
556597-0646
www.svetsservice.se
Vi har ägarintressen i
Releaseit Holding AB med fabrik
och produktionslinje i Budapest.
www.releaseprint.com
Rederiaktiebolaget Bohus Line
556318-0917
www.ssmarieholm.se
Easy Clean är ett patent
som ägs av FransTop Utvecklings AB
men nyttjas av Prevex OY.
www.prevex.com
Top On Top AB · Kungstensgatan 1 · 114 25 Stockholm· Tel 019-16 41 30 · info@topindustri.se
Gå till toppen